606 290 564 pphaly@email.cz
Vyberte stránku

Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce pro výrobu a montáž průmyslových hal jsou stále více preferované nad zděnými stavbami, a to z důvodu rychlosti montáže konstrukce a nižších pořizovacích nákladů na realizaci stavby. Navíc jsou ocelové konstrukce variabilní, lze je snadno prodlužovat či kombinovat s různými jinými materiály jako sklo, cihly, beton.

Kontakt

Využití ocelových konstrukcí:

 • výrobní haly
 • administrativní budovy
 • sklady
 • sportovní haly
 • zemědělské haly
 • autosalony
 • a další

Ocelová konstrukce rámového typu

Ocelová konstrukce rámového typu se skládá z ocelových sloupů, ocelových příčlí a ocelových náběhů. K výrobě rámů se využívají dané válcované profily IPE 160-500 popřípadě profily HEA, pokud je v hale například jeřábová dráha či středový podpůrný sloup.

Konstrukci zpevňují ztužovací táhla ve střešní i boční části. Ocelové vaznice se kladou na střešní část, ocelové paždíky se montují na boční sloupy. Na vaznice a paždíky se klade opláštění ze sendvičových panelů. Konstrukce oken, vrat a dveří se vyrábí a montuje z daných jaklů. Do výrobních hal jsou především vhodné konstrukce pro pásy oken po obou bočních stranách haly.

Výroba konstrukce vychází z výrobní dokumentace zpracované na základě statického výpočtu a zapracování projektantem. Výpočty vychází zejména z šířky konstrukce, délky, okapové i hřebenové výšky, sněhového pásma v dané oblasti.

Na základě statického výpočtu a výrobní dokumentace se objedná potřebné množství hutního materiálu. Jedná se především o jednotlivé IPE profily daných šířek, HEA profily, trubky, jakly a táhla. Výroba ocelové konstrukce začíná nařezáním jednotlivých kusů do požadovaných dílců a následně vypálením montážní plotny dle projektu.

Po nařezání a vypálení jednotlivých kusů dojde k jejich kompletaci – svařování do celistvých dílců, které jsou určeny k přepravě a následné montáži na staveništi. Z kusů se nejdříve vztyčí sloupy, poté se přikotví příčle a náběhy a vytvoří se jednotlivé rámy konstrukce, na které se montují střešní ocelové vaznice METSEC.

Příhradové konstrukce

Příhradové konstrukce jsou zejména využívány pro výrobní či skladové haly. Nevýhodou těchto konstrukcí je zejména celková nevyužitelnost prostoru ve střešní části haly oproti jiným typům konstrukcí. Příhradové konstrukce se navíc musí kvůli velkému zatížení na základy kotvit vetknutě, což značně prodražuje celou stavbu.

 

Složení příhradové konstrukce:

 • vetknuté sloupy do betonové patky
 • svařovaný příhradový vazník, který se skládá ze
  spodní a horní pásnice z HEA profilů popř. U profilů, mezi kterými jsou svislice a diagonály z ocelových trubek, které drží celou konstrukci pohromadě
 • velkou výhodou příhradové konstrukce je nižší hmotnost než u jiných typů konstrukce

Svařované konstrukce

Svařované konstrukce jsou se používají zejména u velkých šířek ocelových konstrukcí. Z hlediska ekonomičnosti využití materiálu jsou bezkonkurenční, protože se využívá celá délka rámů – rámy se různě rozšiřují dle návrhu statika. Svařence se navrhují z různých tlouštěk a šířek ocelových plechů. Tato konstrukce není možná ze standardních válcovaných IPE a HEA profilů, které mají normovanou šířku. Velkou nevýhodou u tohoto typu konstrukce je fakt, že celá konstrukce se musí vyvařit a je zde tudíž i mnoho svárů a také to značně zvyšuje

Napište nám

Prosím, berte na vědomí, že odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem komunikace mezi Vámi a naší firmou. Děkujeme.